ab TOMSVÆNGET

 

Tomsvej 5, 3400 Hillerød

 

www.tomsvaenget.dk

 

 ab@tomsvaenget.dk

 

Bankforbindelse: Nykredit, Hillerød

Vedtægter i overensstemmelse med ABFs standard

Revision: Døssing og Partnere, Hillerød

 

CVR: 27112145

CVR-P nr: 1009818002

 

  webmaster

Sidst opdateret:17.05.2023

...for opdatering af siden tryk

Ctrl+F5 (Win)

Hvad er renteswap? 

Renteswap er en aftale, som en andelsboligforening indgår med en kreditforening eller bank, om at bytte rentevilkår. Foreningen har typisk et lån med variabel rente som ønskes ombyttet med en fast rente i fx 30 år.

Ved at bytte den variable rente ud med en fast rente, opnår foreningerne en fast terminsudgift, og de er dermed sikret mod rentestigninger, hvilket ofte er årsagen til, at foreningerne indgår en renteswap-aftale. 

Det oprindelige variable lån bliver ved med at bestå - foreningen har altså udelukkende byttet rentevilkår med en anden part. Foreningen har således forpligtiget sig til at betale en fast rente, og den anden part, som foreningen har byttet rente med, skal betale den variable rente.  

 

Eksempel:

Foreningen indgår en renteswap-aftale og forpligtiger sig til at betale en fast rente på 5 % i 30 år. Et stykke tid efter, at foreningen har indgået renteswap-aftalen, falder markedsrenten til 4 %. Foreningen skal fortsat betale 5 % i rente, fordi de har forpligtiget sig til en fast rente. Foreningen betaler pga. rentefaldet en overrente på 1 %. Den overrente, som foreningen betaler af gældens hovedstol, er udtryk for renteswappens negative markedsværdi. Var renten i stedet steget til 6 %, ville renteswappen have en positiv markedsværdi.

Den negative markedsværdi afspejler således værdien af det rentefald, som foreningen som låntager er gået glip af ved at ombytte den variable rente til en fast rente. Dette medfører, at gælden på papiret er højere, når renten er lav, og mindre, når renten er høj.

Renteswappens svingende markedsværdi betyder reelt ikke noget, så længe foreningen ikke skal indfri lånet, dog svinger egenkapitalen i foreningen i takt med renten, og dermed svinger andelskronen. Andelskronen vil således være høj når renten er høj, og lav når renten er lav, hvilket har betydning ved salg af boliger i foreningen.